1. Úvod

V šedesátých letech 20.století vytvořil Fred Keller Personalized System of Instruction (PSI) (v překladu: personalizovaný systém výuky) později také nazývaný Kellerův plán.

PSI kombinuje mastery learning s principy teorie operantního podmiňování.

Tento systém usiluje o podporu zvládnutí předurčené množiny cílů pro každého studenta. Hlavní součást PSI tvoří následné postupující úkoly a zahrnuje předem specifikované a individualizované jednotky.

Původně byl vyvinutý pro vysokoškolské vzdělávání a byl široce používán v sedmdesátých letech, ale v současné době se vyskytují i experimenty na základních a středních školách. Tento systém byl nejčastěji aplikován v kurzech s přírodovědným zaměřením (science).