Počítačem podporované kolaborativní učení

Motto: "Žáci snáze pochopí to, k čemu se sami dopracují,
než to, co vymyslíme za ně." (Mel Silbermann)
[19]© 2012 UK v Praze, PedF, KITTV | Mgr. Tomáš Jirsa: Počítačem podporované kolaborativní učení | Edukační technologie | OKRIT - LS 2011/2012 | v1.1 - poslední změna: 04. 06. 2012