KITTV Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

 Tabulkový kalkulátor

Cíle

Technické vybavení

Technické vybavení musí být dostačující pro spouštění zvoleného tabulkového kalkulátoru v příslušném operačním systému. Doporučuje se dataprojektor nebo smartboard, případně systém přenosu obrazu z monitoru lektora na monitory účastníků školení.

Tematický plán

 1. Prostředí tabulkového kalkulátoru (aplikační a dokumentové okno, dialogová okna, buňka, list, sešit, ukazatel myši, buňkový kurzor, textový kurzor, řádek vzorců, pole názvů, stavový řádek).
 2. Spuštění programu, otevření dokumentu, uložení dokumentu, využití nápovědy (obsah, rejstřík, vyhledávání, aktivace a deaktivace pomocníka).
 3. Základní datové struktury (číslo, měna, datum, čas, procenta, text), formát buňky (zarovnání, písmo, ohraničení, vzorky), kopírování formátu.
 4. Užití tabulkového kalkulátoru jako kalkulačky (operátory, exponenciální tvar zápisu čísel), vkládání a kopírování jednoduchých vzorců, relativní a absolutní adresa.
 5. Jednoduché funkce (SUMA, zápis funkce, zadání funkce dialogovým oknem), příklady užití vybraných jednoduchých funkcí (datum a čas, matematické, statistické, textové, logické).
 6. Vytvoření jednoduchého grafu (automatické vytvoření grafu, vytvoření grafu pomocí průvodce, základní typy grafů, úpravy grafů).
 7. Tisk dokumentu (úprava dokumentu před tiskem, nastavení oblasti tisku, vzhled stránky, náhled, záhlaví a zápatí stránky, rozsah tisku, počet kopií, tisk výběru, aktivního listu, sešitu)
 8. Motivační ukázky dalších možností tabulkového kalkulátoru (např. ukázka užití tabulkového kalkulátoru jako databáze — záznamy, řazení záznamů, filtry, souhrny, přehledy, kontingenční tabulka ).
 9. Spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími kancelářskými aplikacemi (textový editor, poštovní klient), typové motivační příklady a náměty pro jednoduché využití ve výuce.

Praktické úlohy ze školské praxe - náměty

 1. Jednoduché zpracování klasifikace (průměr, vážený průměr , řazení dat).
 2. Seznamy žáků z několika tříd (ukázka řazení dat, jednoduché filtrování).
 3. Zpracování výsledků soutěží, sportovních závodů.
 4. Statistické vyhodnocení testů (průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, reliabilita, percentil).
 5. Tabulkový kalkulátor jako zdroj dat pro hromadnou korespondenci.
 6. Fyzika — zpracování výsledků laboratorního měření.
 7. Fyzika — řešení rutinních výpočtů s proměnnými parametry (např. elektrické obvody).
 8. Chemie — řešení rutinních výpočtů s proměnnými parametry (např. stechiometrické výpočty).
 9. Matematika — generování různých úloh stejného typu a jejich výsledků (např. soustavy rovnic).
 10. Matematika — sestrojení grafů elementárních funkcí.
 11. Matematika — výpočty faktoriálů a kombinačních čísel.
 12. Různé předměty — grafická reprezentace údajů (grafy a jejich typy).

Doporučené studijní materiály

KNIŽNÍ PUBLIKACE

Computer Press

Computer Media

Grada Publishing

SoftPress

Další vydavatelé

Na internetu

Výukové programy

Jiné zdroje

Metodické poznámky

Neukazovat podrobně, JAK se něco dělá, ale soustředit se především na ukázky, CO VŠECHNO se dá pomocí tabulkového kalkulátoru dělat.

 1. Nejedná se o systematickou výuku práce s tabulkovým kalkulátorem! Cíl je motivační — ukázky možností tabulkového kalkulátoru vedou učitele k přihlášení na příslušný další modul.
 2. Nezabíhá se do podrobností. Pracuje se s hotovými příklady, účastníci školení provádí pouze jednoduché modifikace a experimentují. Neodradit složitostí, ale opravdu motivovat.
 3. Využívat analogii — spousta principů a postupů je už známa z operačního systému a z textového editoru.
 4. Využívat nápady a náměty frekventantů školení, přizpůsobit jim také rozsah a úroveň výkladu.
 5. Nasměrovat učitele k přemýšlení o použití tabulkového kalkulátoru ve výuce i běžné praxi.

Navazující moduly

 1. Kurz práce s tabulkovým kalkulátorem (produktový kurz).
 2. ICT ve výuce konkrétních oborů - užití tabulkového kalkulátoru (oborové kurzy).
 3. Specifická školení typu S (pokročilý kurz tabulkového kalkulátoru apod.).
© Praha UK PedF KITTV, 2021