ÚVOD

Jmenuji se Bořivoj Brdička a narodil jsem se v roce 1955. Do školy jsem začal chodit v roce 1962, a to Na dlouhém lánu (dnes Na Dlouhém lánu) v pražské čtvrti Vokovice. S tímto místem jsou navždy spojeny mé nádherné vzpomínky na mládí a na partu, která koncem naší povinné školní docházky vznikla kolem hudební skupiny Buna S. Z období 70. let existuje mnoho audiovizuálních materiálů, které bylo možno díky současnému technickému pokroku digitalizovat, a v počítačové podobě tak zaznamenat pro příští generace. Dokument, který máte před sebou, je vlastně jen poněkud vylepšeným archivem těchto materiálů. Použity byly původní fotografie, analogové záznamy zvuku pořízené magnetofonem B4, B43 a později SONY TC-378, i video sekvence složitým způsobem převedené z 8 mm filmů pořízených kamerou Admira 8 GS. Pokud bude přes technickou nedokonalost historických záznamů tento archivní dokument snažící se podat svědectví o životě v období 70. let zajímavý i pro někoho jiného, budu moc rád.

Je pochopitelně určen především těm, kteří to vše s námi zažili. Jsou to nejen spolužáci z mé třídy, ale i mnoho dalších z našeho i blízkých ročníku Základní školy Na dlouhém lánu. Později jsme se, díky odchodu na různé střední školy v roce 1971, obohatili o celou řadu dalších kamarádů a známých. I o nich bude řeč. Mými nejlepšími kamarády na počátku 70. let však byli, a stále jsou, ti spolužáci, kteří stáli u zrodu naší hudební skupiny Buna S. Jsou to:

Petr Habrda Bano
Petr Pavelka

Luděk Javorský

Luděk Erban

Míša Honza Čedro
Michal Vinš

Honza Vedral

Honza Červený

Především vám, milí kamarádi, věnuji toto dílko. Bavte se dobře!

Váš
Brd
Bořivoj Brdička


© 1999 BoBr