Role internetu ve vzdělávání
studijní materiál pro učitele


Vážení kolegové,

obracím se na vás s prosbou o radu a o spolupráci. Dokončuji materiál, který by snad mohl být použit více různými způsoby. Jednak bych ho rád předložil učitelům, kteří ještě nejsou o potřebě využití ICT ve vzdělávání zcela přesvědčeni. Snad by mohl pomoci změnit jejich názor. Rád bych ho použil též jako základ distančního kurzu pro tytéž učitele. Dá se totiž očekávat, že připojování škol do internetu bude v blízké budoucnosti postupovat mnohem rychleji, než schopnosti učitelů s ním pracovat. Nakonec bych chtěl na tomto materiálu založit svou práci disertační. Je v tom však určitý problém. Na UK PedF v Praze není zvykem podobným způsobem formulované disertační práce odevzdávat.
Máte-li zájem o stažení tohoto materiálu ve formě 2 MB velkého zazipovaného PDF souboru (ke čtení vyžaduje Adobe Acrobat Reader), vyplňte (nejlépe bez diakritiky) a odešlete následující formulář.

Rád bych vás požádal o připomínky a názory na použitelnost tohoto materiálu. Předem za všechny děkuji.

Dne 20.12.2000

Bořivoj Brdička
bobr@mbox.cesnet.cz


   Prijmeni 
   Jmeno   
   E-mail  

   Poznamka: 

 

©BoBr  20.12.00