Bořivoj Brdička
The Role of Internet in Education
The meta-analysis study material for technology integrating teachers
English version
  Role internetu ve vzdělávání
Studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce
Česká verze
About author   O autorovi
Published by association AISIS. English version could be ordered by mail on: aisis@aisis.cz
ISBN 80-239-0107-9
  V tištěné podobě vydalo občanské sdružení AISIS, distribuuje též agentura Strom
ISBN 80-239-0106-0
Back to BoBr's Helper   Zpět do BoBrova Pomocníka

Permission for reproduction of this material in whole or in part must be obtained from the author.
All rights reserved!
  Žádná část tohoto materiálu nesmí být převzata bez souhlasu autora.
Všechna práva vyhrazena!
Department of Information Technology
Charles University Prague, Faculty of Education
&
Comenius Network project ECOLE
&
Research programme UKPedF No.3, Education for the Life in Information Society

© BoBr 2003