Bořivoj Brdička : Role internetu ve vzdělávání xxO B S A HxxxxxxR E J S T Ř Í K

O B S A H :

  Předmluva
  Předmluva k českému vydání
 1. ÚVOD
 2. HISTORICKÉ SOUVISLOSTI
 3. VLIV PŘÍBUZNÝCH OBORŮ
  1. Filosofie
  2. Sociologie
  3. Psychologie
  4. Kognitivní psychologie
  5. Pedagogika
 4. ZAVÁDĚNÍ INTERNETU DO ŠKOL
  1. Co je to internet
  2. Připojení do internetu
  3. Provoz
  4. Kontrola přístupu
  5. Zkušenosti ze zahraničí
 5. ZPŮSOBY UPLATNĚNÍ INTERNETU VE VZDĚLÁVÁNÍ
  1. Stroj na učení
  2. Zdroj informací
  3. Komunikační nástroj
  4. Pomocník učitele
  5. Pomocník studenta
  6. Distanční vzdělávání
  7. Umělá inteligence
 6. METODIKA APLIKACE INTERNETU VE VZDĚLÁVÁNÍ
  1. Instruktivní přístup
  2. Konstruktivní přístup
  3. Internet doma
  4. Globální prostředí
  5. Projektová výuka
 7. INTERNETOVÉ PROJEKTY
  1. Mezilidské vztahy (taxonomie a příklady)
  2. Sběr a vyhodnocování dat (taxonomie a příklady)
  3. Řešení problémů (taxonomie a příklady)
  4. Příprava na účast v projektu
  5. Realizace vlastního projektu
 8. HLAVNÍ SLUŽBY PRO EVROPSKÉHO UČITELE
  1. Projekt Socrates
  2. European Schoolnet
  3. ESP
  4. Tématické sítě Comenius
 9. VZDĚLÁVÁNÍ PRO NOVÉ MILÉNIUM
  1. Výsledky mezinárodního výzkumu OECD - PISA
  2. Výzkum OECD/CERI - ICT a kvalita vzdělávání
  3. Výzkum IEA - SITES
  4. Kam spěje vývoj vzdělávacích technologií
  5. Rizika dalšího vývoje
 10. ZÁVĚR
 11. LITERATURA
 12. DALŠÍ ONLINE STUDIJNÍ MATERIÁLY
xx<<<xxx © BoBr 2003 xx>>>xxx