Bořivoj Brdička : Role internetu ve vzdělávání xxO B S A HxxxxxxR E J S T Ř Í K

Motto:

Průměrná disertační práce není nic jiného, než přemisťování kostí z jednoho hrobu do jiného.

J. Frank Dobie (americký spisovatel a profesor literatury na Texaské univerzitě)Předmluva

Tento materiál je výsledkem mého více než patnáctiletého působení v oboru výukového využití informačních a komunikačních technologií. Za tu dobu jsem shromáždil a prohlédl opravdu velké množství "kostí", a tak jsem se mohl pokusit o takové jejich uspořádání, které snad poskytne na problematiku poněkud netradiční a zasvěcený pohled.

Jak je zvykem, rád bych na tomto místě poděkoval všem svým kolegům, kteří mi pomáhali "kosti" shromažďovat, jmenovitě Věře Suchánkové, a hlavně všem svým učitelům, kteří mě naučili je skládat. Mám-li jmenovat, tak např. Rudolf Kryl, Eduard Mazák, Alfred Bork, Margaret Cox, Rachel Cohen. Nejvýznamnější roli však hrají ti, které jsem, jako např. Seymoura Paperta, měl příležitost poznat pouze prostřednictvím publikací a hlavně internetu. Proto jsem se rozhodl některými jejich zajímavými názory svůj text obohatit. Můj dík patří též prvním kritickým čtenářům mé práce - Janě StrakovéVladimíru Rambouskovi, kteří mi pomohli odstranit některé chyby a celkově text zdokonalit.

Mým původním záměrem, jak vyplývá z motta, bylo použít tento materiál zároveň jako práci disertační. To by však musela mít jinou, mnohem odbornější formu a nemohl bych přiznat, že vlastně obsahuje pouhou "sbírku cizích kostí". Jenže pak by ji zase nečetl nikdo z těch, jimž je hlavně určena. Proto jsem se rozhodl pro formu monografie, která snad najde širší uplatnění. Přál bych si, aby tato publikace posloužila též jako učebnice pro postgraduální studium učitelů připravujících se na zavádění technologií do škol i pro některé předměty denního studia na pedagogických fakultách.


xx<<<xxx © BoBr 2003 xx>>>xxx