Bořivoj Brdička : Role internetu ve vzdělávání xxO B S A HxxxxxxR E J S T Ř Í K

1. Mezilidské vztahy   4. Vzdálený rádce

Studenti jsou v kontaktu s odborníky na probíranou látku v delším časovém úseku. S jejich pomocí se snaží danou problematiku aktivně do detailu poznat. [22]

Ideálním příkladem pro tuto kategorii může být projekt Electronic Emissary, který řídí právě zde citovaná Judi Harris.

Welcome page of the project Electronic Emissary
úvodní stránka projektu Electronic Emissary

Posláním tohoto projektu je přinášet systémovou podporu těm učitelům a studentům, kteří potřebují pomoci s určitým problémem nebo chtějí obohatit výuku určitého tématu o zkušenosti, které má expert, praktik nebo prostě jen ten, kdo o věci ví víc než učitel. Projekt Electronic Emissary má na svém kontě od roku 1993 již přes 400 případů, kdy pomohl spojit týmy studentů s vhodným specialisty, nejčastěji vysokoškolskými učiteli zabývajícími se příslušným oborem. Spolupráce těchto expertů na řešení problému bývá opravdu dlouhodobá, někdy i víceletá.

Dalším příkladem projektu tohoto typu byl třeba evropský Energy on the Move, jehož se v listopadu 1996 až lednu 1997 zúčastnila celá řada významných evropských vědeckých i jiných institucí. Vybraní pracovníci těchto organizací byli k dispozici studentům na konzultace a měli za úkol výsledné práce vyhodnotit. Jednalo se vlastně o soutěž, kdo dokáže lépe popsat to, jak nejlépe by mohla být energie vyráběna v roce 2100. Nejlepší práce byla odměněna exkurzí studentů ve vybraných institucích a počítačovým vybavením pro školu.

About the project Energy on the Move
popis projektu Energy on the Move

Podobných projektů je mnoho. Jak jsme se již zmiňovali dříve, snaží se dnes většina velkých vědeckých projektů navázat přímý kontakt se školami a předávat tak nejnovější výsledky své práce v přijatelné formě dětem. Je to ten nejlepší způsob, jak podnítit jejich zájem a připravit tak cestu pro budoucí vrcholné odborníky. Pro děti ovšem nemusí být zajímaví pouze špičkoví odborníci. Přínosem pro ně jistě může být spojení s kýmkoli, kdo něco zajímavého zažil a může předat své zkušenosti. Typickým příkladem jsou oblíbené projekty dokumentující vzpomínky pamětníků - třeba prarodičů, v nichž se děti seznamují s různými zajímavostmi ze života v dřívějších dobách (holocaust, války, krize apod.).

Na doplnění pro zájemce ještě několik zajímavých odkazů:


© BoBr 2003