Bořivoj Brdička : Role internetu ve vzdělávání xxO B S A HxxxxxxR E J S T Ř Í K

2. Sběr a vyhodnocování dat   4. Virtuální výpravy

Virtuální výpravy umožňují studentům se nepřímo dostat na místa a zúčastnit se aktivit, jaké by pro ně ve skutečnosti byly z finančních či jiných důvodů nedostupné. [22]

Typickými představiteli projektů tohoto typu jsou různé virtuální výpravy za poznáním, které ve skutečnosti provádí skupina cestovatelů či vědců a snaží se děti vtáhnout do problematiky téměř tak, jako by samy byly účastníky expedice. V některých případech je hlavním důvodem pro konání celé akce právě příslušný výukový projekt. Pravděpodobně první skutečně úspěšnou výpravou tohoto typu byl již ukončený projekt Global SchoolNet Where On The Globe Is Roger. Tento bývalý americký pilot cestoval po celém světě s cílem navštěvovat školy a vyvolávat diskuse, v nichž si děti vyměňovaly názory na mnoho pro ně aktuálních problémů. Vždy se mu dařilo vyprávět o své cestě natolik poutavým způsobem, že děti měly pocit, jako by cestovaly s ním. Nakonec se na jedné ze svých cest seznámil s ženou, kterou si vzal a na stará kolena se usadil.

Projects Where On The Globe Is Roger
projekt Where On The Globe Is Roger

Virtuální výpravy však nezahrnují jen ty projekty, při nichž se studenti účastní skutečných cest, které podniká někdo jiný. Virtuálně cestovat, nebo jak se říká surfovat, po internetu může každý zcela samostatně a dostane se kamkoli se mu zachce. Velkým problémem však je přesvědčit děti, aby se zabývaly právě tématy předepsanými osnovami. Proto se učitelé snaží předem připravit studentům takové prostředí, v němž řeší konkrétní problémy a mají k dispozici odkazy na všechny potřebné materiály. V podobě Webquestů bylo právě toto diskutováno již v kapitole 5.4.

Důkazem toho, že jsou dnes virtuální výpravy velice oblíbené, jsou následující příklady:


© BoBr 2003