Bořivoj Brdička : Role internetu ve vzdělávání xxO B S A HxxxxxxR E J S T Ř Í K

3. Řešení problémů   2. Partnerská zpětná vazba

Studenti mají za úkol konstruktivně reagovat na nápady, které dostávají ve formě práce jiných vzdálených studentů. Často se výměna děje opakovaně. Může mít též formu elektronických konferencí nebo fór. [22]

U tohoto typu projektů si děti vyměňují určitý vlastní produkt a komunikují. Základem komunikace je většinou elektronická pošta. Proto jsou tyto projekty někdy jakousi nadstavbou projektů kategorie Dopisování. V nejjednodušších případech ani o moc víc nejde. Tak třeba v projektu Letters to Santa píší děti z nižších ročníků před Vánoci dopisy s přáním Santa Clausovi a starší jim jeho jménem odpovídají. Tento projekt by proto mohl být klidně zařazen též do kategorie Vtělení.

Další ukázkou jednoduchého projektu vytvářejícího vazbu mezi dvěma vzdálenými studenty je Monster Exchange. Je zaměřen na výuku cizích jazyků a pracuje kromě textu též s grafikou. Každý účastník nakreslí podle své fantazie nějakou příšerku a tu pak popíše slovy. Svému partnerovi pošle ovšem pouze slovní popis svého výtvoru. Úkolem partnera je podle tohoto popisu namalovat to, jak si představuje, že by měla vypadat původní kresba. Pak se obě kresby vystaví na Webu a děti se mohou podívat, jak to dopadlo. Tento typ projektů je velmi oblíbený. Nejznámějším serverem, na němž se můžete zapojit, je http://www.monsterexchange.org/.

Monster Exchange project
příklad projektu Monster Exchange

Jiným velmi úspěšným a již trochu náročnějším projektem této kategorie je The Image of the Other. Je to projekt vzniklý v rámci organizace ESP (viz 8.3). Jeho hlavní náplní je také podpora výuky cizího jazyka. Jedná se vlastně o celkem běžné dopisování dvojic žáků z různých zemí, nejlépe takových, kde se příslušný jazyk učí jako cizí. Témata dopisů jsou předem dána. V prvních devíti každý účastník popisuje sám sebe, svou rodinu, zemi apod. Desátý a poslední dopis pak slouží jako zpětná vazba. Každý v něm shrne, co se o svém partnerovi dozvěděl - jinými slovy vykreslí obraz toho druhého. Úspěch tohoto projektu je způsoben též tím, že k němu existuje velmi kvalitní metodická příručka pro učitele a pomocné materiály pro studenty (http://www.esp.educ.uva.nl/ESPweb/materials.htm). Zatím v angličtině, němčině a francouzštině. Dopisy se posílají elektronickou poštou, takže se žáci zdokonalují i v práci s počítačem. Navíc se pochopitelně navzájem seznamují s kulturním prostředím partnerské země.

The Image of the Other
ESP projekt The Image of the Other

Určitý druh zpětné vazby, ať už vnější v podobě reakce okolí (partner, učitel) či vnitřní (sebereflexe), je velmi důležitou součástí všech výukových aktivit. Teprve ona dává práci smysl a posiluje sebevědomí studentů. V určité podobě nesmí chybět u žádného projektu.

Zde jsou další příklady projektů, kde hraje zpětná vazba podstatnou roli:


© BoBr 2003