1. Jsou útvary na obrázku osově souměrné podle osy o ?

a)

Ano
Ne
b)

Ano
Ne
c)

Ano
Ne
d)

Ano
Ne
e)

Ano
Ne
f)

Ano
Ne

Správně: Chybně: Neřešeno:


2. Obkreslete si následující situace a sestrojte obrazy útvarů v osové souměrnosti s osou o.


a) b)
c) d)

Pokud jste rýsovali přesně, měly by obrazy vypadat takto.