Konstrukce trojúhelníku podle věty sus


Zadání :
Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže délka strany a = 6cm
c = 4cm
a velikost úhlu b = 25°
1. Rozbor

Náčrtek
Zadané prvky označíme červeně

Podmínky řešitelnosti
Aby bylo možno trojúhelník ABC sestrojit, musí paltit :
Všechny úhly trojúhelníka jsou konvexní (menší než 180°)

Toto ověříme pro trojúhelník ABC b= 25° < 180° , trojúhelník ABC lze sestrojit.
2. Zápis konstrukce3. Konstrukce
Promítnout video

Krokovat