JČMF

Česká společnost pro geometrii a grafiku

oficiální stránky od roku 2009 jsou www.csgg.cz
stránky http://it.pedf.cuni.cz/~suchanko/gapg/ nebudou nadále aktualizovány!!!

knob
Předseda: Doc. RNDr. Pavel Pech, CSc., tel. +420 387 773 071
Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice

GraVisMa - Computer Graphics, Vision and Mathematics http://GraVisMa.zcu.cz

Take bych vás rád pozval na WSCG 2011 - http://wscg.zcu.cz , kterou připravujeme.
Prof.Ing.Václav Skála, CSc.
University of West Bohemia http://www.zcu.cz
Computer Science Dept. http://www-kiv.zcu.cz
Secretary: cse@kiv.zcu.cz

Skupina je kolektivním členem International Society for Geometry and Graphics (ISGG) . Předsedou evropské části této společnosti je prof. H. Stachel z TU Vídeň. Více informací naleznete na stránce Institute of Geometry Vienna University of Technology http://www.geometrie.tuwien.ac.at/.
ISGG vydává pro své členy dvakrát ročně odborný časopis . Na webu jsou jen abstrakty publikovaných článků. Výtisky pro naši skupinu jsou uloženy u prof. A. Kargera, karger@karlin.mff.cuni.cz - členové skupiny si mohou u něj kopie jednotlivých článků vyžádat.

Níže uvedené semináře jsou pracovním setkáním učitelů deskriptivní geometrie a počítačové grafiky středních a vysokých škol.


Aktualizace ze dne: 22. 2. 2010
Zpracovala: Věra Suchánková E-mail: suchanko@cesnet.cz