Hrad OHEB

Hrad Oheb je situován na vrcholku skalnatého výběžku rulového masivu pravého břehu sečské údolní přehrady, nad jejíž hladinu vystupuje 75 m vysoký převis orientovaný na jihozápadní stranu, na němž vévodí domonanta strážní věže. Je to právě ono torzo hradu, které je viditelné ze zátoky s ostrůvkem, jež tvoří krajní článek cca 100 m pásu dělostřelecké fortifikace, aby palebnou silou odradila každého nepřítele od jeho dobyvačného úmyslu. Spolu s okružní hradbou, která obtočila hrad na severovýchodním svahu a po zalomení vlevo k západu pokračovalal až před hradní palác, kde končila, byla vystavěna v 70. letech 15. století. Je tedy z celého hradu nejmladší a nejlépe zachovaná.

Prvním varováním bylo otevřené nepřátelství resp. boj uherského krále Matyáše proti Jiřímu z Poděbrad, započatý na jaře roku 1468. Avšak skutečné nebezpečí pro české království hrozilo počátkem r.1469, a to když Matyáš s vojskem přitáhl k Brnu a přispěl k pádu obleženého Špilberku, aby se vzápětí vydal na pochod do Čech. Táhl po trstenické stezce přes Litomyšl, Vysoké Mýto, a Hrochův Týnec. Zde se k němu připojily oddíly Jednoty zelenohorské pod vedením Zdeňka ze Šternberka a společně zamířili ke Kutné Hoře. Král Jiří narychlo sebral kolem toho města 12 000 branných mužů, s nimiž vytáhl proti nepříteli k Čáslavi, kde se opevnil a Matyáše očekával za vozovou hradbou v plné zbroji. Matyáš se však přímého střetu obával, neboť mu chyběl proviant a píce pro koně jeho početné jízdy. Zavelel proto (25.února) k ústupu podél úpatí Železných hor ve směru Žleby, Ronov, Uhelná Příbram a Chotěboř. Jiří nepřítele nepronásledoval, táhl současně s ním a v lepším terénu jej předhonil a nedaleko Vilémova mu přehradil ústupovou cestu. Matyáše dostal do sevření, z něhož pro úbočí Železných hor nebylo úniku. Začal tudíž vyjednávat o příměří, které bylo umluveno ve vsi Uhrov u Vilémova (27. února 1469).

Majiteli hradu Oheb byli v té době Trčkové z Lípy, z nichž Burián (zemřel 1468) patřil k věrným přívržencům krále Jiřího, podporoval ho vojensky a působil v diplomatických službách.

Vyspělé opevnění Ohebu s flankovacími věžemi, z nichž bašta u brány je analogií stejného opevňovacího článku na Helfembarku u Bavorova z let 1477-83 a odpovídá systému z pozdní doby poděbradské či počátku doby jagellonské. Čelní hradba Ohebu z 15.století demonstruje použití aktivní dělostřelby v případě jeho obléhání a ztečení. Záměr majitele byl, aby jeho sídlo rozhodně čelilo nepřítelikterý rozséval zkázu i smrt kamkoliv dorazil a četné vsi vypálil - žel i na Chrudimsku.

Návštěvník je před prohlídkou hradu upozorněn, že se v jeho prostorách může pohybovat pouze na vlastní nebezpečí.

Aktualizace 24.8.1997

Zpět