Zajímavé odkazy:


Neviditelný pes uveřejnil v rubrice VĚDA dne 18.9.2000 obsáhlý článek Marka Fraňka

HUDBA A MOZEK: Mozartův efekt

Hned na začátku se v článku píše:
Na počátku devadesátých let se v odborném tisku objevily informace o výsledcích experimentů, v kterých se ukázalo, že po poslechu Mozartovy klavírní sonáty došlo u pokusných osob ke zlepšení časově-prostorové představivosti.

Článek si můžete teď znovu přečíst jako součást úvahy Lubomíra Fendrycha na: http://pes.eunet.cz/clanky/2003/03/28838_0_0_0.html
... a pokud by článek časem zase zmizel, je kopie textu M. Fraňka pro jistotu i zde.


Přispějte svými postřehy do této rubriky - napište na suchanko@it.pedf.cuni.cz  
Zpět na stránku skupiny GaPG
Aktualizace 17.3.2006