SW svépomoc

Programy pro podporu výuky geometrie na středních školách jsou v nabídce komerčně šířených programů zastoupeny minimálně, proto jsme se na 17.setkání odborné skupiny JČMF pro geometrii a grafiku v září 1997 rozhodli k jisté formě svépomoci . Na této stránce budou uveřejňovány odkazy na programy šiřitelné se souhlasem autora (např. seminární či diplomové práce), případně na demoverze programů komerčních. Další informace viz Zajímavosti, odkazy.

Uživatel by si měl být vědom těchto licenčních zásad:


InfoCentrum, jehož pracovníci vytvářeli a aktualizovali archiv programů vhodných k využití ve škole (pro výuku i administrativu), bylo rozhodnutím ředitele ÚIV zrušeno k 1.3.1995.
Tento archiv jistou dobu přežíval - neaktualizovaný - na serveru alfa.uiv.cz , ale po mém odchodu z ÚIV byl definitivně zlikvidován. Stačila jsem však překopírovat všechny programy z archivu IC, o kterých je zde zmínka, do podadresáře GEOMETRIE na mém domovském kontě a tam také od 7.10.1998 vedou odkazy ke stažení.
Článek z Bulletinu vydávaného v ÚIV za dob InfoCentra. Podrobněji viz sborník ze 14.setkání skupiny v  Bílé 1994.

Obsah dnes již neexistujícího adresáře pub/VYUKOVY_SW/pc/cd je zde . Všechny programy mám a pokud na ně nevede přímo odkaz z této stránky, pošlu je na požádání. Na mém kontě jsou tyto programy. Zbývající odkazy vedou přímo ke zdroji.

Doporučuji sledovat též Bobrův pomocník učitelům http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/, který se zabývá využitím počítačových technologií ve škole z širšího pohledu. Podobně obecné zaměření má i Učitelský spomocník http://www.spomocnik.cz/. "Odkazník" je přehled URL tematicky členěný podle předmětů. Rubrika "Mat-fyz" obsahuje mj. odkazy na stránky s online matematikou. Zdroje nekomerčního SW naleznete v rubrice "Všeobecné" .

Jak zapisovat matematicé znaky do HTML
- online http://www.univie.ac.at/future.media/moe/formeln.html/
- stáhnout (ZIP 21 KB) http://www.univie.ac.at/future.media/moe/dres/dres.html#HTMLWerkzeugSeznam několika programů z bývalého archivu InfoCentra je v souboru malé CADy a grafické editory
Drobné programy typu CAD nenáročné na HW (pro MS DOS stačí PC 286, pro Windows 386) jsou např.: pc3d11.zip -PROTOCAD včetně renderingu, má docela slušný výstup na jehličkovou tiskárnu, lze spustit i na PC 286 s 1 MB RAM .
Podstatně náročnější a novější je program acropol1.zip , acropol2.zip, který vyžaduje Win 3.x a 8 MB RAM, zato v něm lze provádět animaci. Byl předváděn na setkání v Sedmihorkách 1995.


Zde budou postupně doplňovány odkazy na SW pro podporu výuky geometrie. Protože jde opravdu o svépomoc, prosím návštěvníky této stránky, aby mne upozornili na další vhodné zdroje.

Vhodným zdrojem SW za velice výhodné ceny pro školy včetně CAD programů je Středisko multilicencí . Za zlomek ceny je možno zakoupit systém pro vizualizaci architektury ArCon, který byl v lokalizované verzi uveden poprvé na výstavě ForArch v září 1998 v Praze firmou SOFTconsult spol. s r.o.. Program SPIRIT se používá ve výuce na stavební fakultě ČVUT. SPIRIT student verze 10 stojí symbolických 315 Kč. Informace o školních multilicencích systémů ArCon a SPIRIT za mimořádně výhodnou cenu najdete na http://www.softcons.cz/cp1250/service/multilic.htm.

Autodesk ve spolupráci se Střediskem multilicencí připravuje periodicky zajímavé nabídky. Od října 2000 lze získat novou verzi AutoCAD2000 včetně serverového klíče a nástavby pro strojírenství, stavebnictví, architekturu atd. za zvýhodněné ceny. Nabízené studentské licence jsou samozřejmě vhodné i pro pedagogy. Další výhodná akce jsou vyhlašovány průběžně, sledujte stránky Střediska multilicencí http://www.dzs.cz/sm/aktuality.htm.

Projekt Autodesk Academia vznikl na podzim 2001 z iniciativy pedagogů středních a vysokých škol v České a Slovenské republice. Záměrem tohoto projektu je zavádění a rozvoj iDESIGN technologií ve výuce na středních a vysokých školách. SW fy Autodesk bude školám poskytován za výrazně zvýhodněných podmínek - odkaz momentálně není funkční 16.12.2004 VS .

Vynikající (relativně drahý) program ArchiCAD používá řada škol.
Novinkou je možnost získat studentskou verzi za velice výhodnou cenu. Studentské verze programů ArchiCAD a Art.lantis - ArchiCAD EDU resp. Art.lantis EDU - jsou určeny pro studijní účely a ke zpracování školních resp. studijních projektů. Její využití při práci na komerčních projektech je zakázáno. Studentská verze je funkčně totožná s verzí komerční. Datová kompatibilita, tedy možnost úprav projektů vzniklých v komerční verzi programu, je pouze jednosměrná: projekty vzniklé ve verzi komerční lze dopracovat ve verzi studentské, opačný postup není možný. Studentská verze je distribuována na CD ROM, který obsahuje software (česky) a příručky ve formátu PDF (anglicky).

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PLATNÁ DO 31.12. 2003
ArchiCAD EDU 7.0 CZ + Art.lantis EDU 4.5 INT = 3.575,00 Kč
ArchiCAD EDU 8.0 INT + Art.lantis EDU 4.5 INT = 3.575,00 Kč

  Na úvodní stránku skupiny


 Poslední aktualizace dne 16.12.2003