EVROPSKÝ KULTURNÍ KLUB
Minulé akce

Oficiální stránka EKK Nadcházející akce EKK Domů na EKK

Dosud se uskutečnily podvečery s těmito tématy a řečníky (na prvním místě je uveden moderátor podvečera):
1. (26.9.1991) Evropa a Amerika - stýkání a potýkání kultur
Ivan Sviták, Ivan Dubovický, Josef Mestenhauser, Josef Polišenský
2. (3.10.1991) Kosmická dimenze a přirozenost člověka
Jiří Grygar, Ladislav Hejdánek, Jiří Langer, Rudolf Zahradník
3. (17.10.1991) Labyrint české a slovenské historie
Josef Polišenský, Ludmila Hrabová, Robert Kvaček, Ján Mlynárik, Josef Válka
4. (31.10.1991) Mizení a tvorba hodnot v evropské kultuře
Jindřich Srovnal, Radim Bureš, Jaroslava Pešková
5. (14.11.1991) Komenský a světová krize vzdělání
Jaroslav Vlček, Jiří Kotásek, Karel Malý, Josef Polišenský
6. (28.11.1991) Hodnoty společenského a přírodovědeckého poznání
Jiří Bičák, Miroslav Kutílek, Jindřich Srovnal, Vladimír Vondrejs
7. (12.12.1991) Souboj exaktních věd a paravěd
Jiří Grygar, Egon Bondy, Miroslav Kutílek, Luboš Perek, Pavel Turnovský
8. (30.1.1992) Řízení kultury nebo kultura řízení?
Max Fischel, Vlastimil Rajnošek, Petr Syrový, Jaromír Zemina, Josef Žák
9. (13.2.1992) Fenomén nacionalismu a mondializace kultury
Ladislav Hejdánek, Jindřich Srovnal, Oldřich Ševčík, Jiřina Šiklová
10. (27.2.1992) Zobrazování - otázky popisu světa ve vědách a v umění
Jiří Záworka, Egon Bondy, Ján Šmok, Oldřich Uličný
11. (12.3.1992) Psychotronní fenomény a obraz světa a vědomí
Tomáš Kepka, Marta Foučková, Jiří Kábrt, Tomáš Pfeiffer, Viliam Poltikovič
12. (26.3.1992) Společenská kontrola nad technizací světa
Rostislav Hromek, Antonín Liška, Josef Šellej, Ladislav Tondl, Jaroslav Vlček
13. (9.4.1992) Informatika a proměna společnosti
Jaroslav Vlček, Jiří Cejpek, Petr Moos, Radim Jiroušek
14. (30.4.1992) Cesty a meze růstu civilizací
Miroslav Kutílek, Vojen Ložek, Pavel Rohan, Eugen Strouhal
15. (21.5.1992) Komunikace a společnost
Václav Fassati, Václav Baran
16. (28.5.1992) IF - kdyby; science fiction o proměnách lidstva ve změněných podmínkách existence
Tomáš Kepka, Jiří Grygar
17. (17.12.1992) Reflexe o mimozemském životě a antropickém principu
Jiří Grygar, Aadrian D. Fokker, Jan Novotný
18. (14.1.1993) Tradice české státnosti
Robert Kvaček, Josef Hanzal, Dušan Třeštík
19. (28.1.1993) Šance a ohrožení - hodnoty ve vědě a kultuře
Max Fischel, Josef Císařovský, Jaroslav Vlček
20. (11.2.1993) Snahy o globální reflexe formou světových výstav
Jaromil Jireš, Sylva Daníčková, Miroslav Galuška, Miroslav Horníček, Tomáš Kepka
21. (18.2.1993) Fenomén střední Evropy
Zbyněk Hejda, Josef Forbelský, Rudolf Kučera, Josef Mlejnek
22. (25.2.1993) Šance a ohrožení - hodnoty vzdělávání a ekonomického růstu
Libor Pátý, Jiří Musil, Josef Polišenský
23. (11.3.1993) Společenství buněk v kolonii - od sociologie k estetice
Jiří Schindler, Miroslav Kutílek, Miroslav Holub
24. (18.3.1993) Xenofobie jako historický a psychologický jev
Fedor Gál, Eduard Goldstücker, Petr Pithart, Petr Příhoda
25. (25.3.1993) Šance a ohrožení - hodnoty životního prostředí a civilizace
Josef Vavroušek, Ivan Dejmal, Josef Císařovský jr.
26. (8.4.1993) Myšlení mozkem - myšlení počítačem
Jiří Záworka, Jan Bureš, František Koukolík
27. (15.4.1993) Vědomí a obraz světa - parapsychologické fenomény
Tomáš Kepka
28. (22.4.1993) Šance a ohrožení - hodnoty moderny a postmoderny
Karel Trinkewitz, Václav Bělohradský, Vlasta Čiháková, Anna Fárová
29. (6.5.1993) Komunikace a společnost
Ján Šmok, Tomáš Fassati, Jiří Kraus, Igor Vajda
30. (20.5.1993) Šance a ohrožení - hodnoty ve vědě a náboženství
Ladislav Hejdánek, Karel Kosík, Oldřich Král
31. (3.6.1993) Muzea a galérie příštího století
Ivo Janoušek, Ladislav Kesner, Zdeněk Rasl, Ivan Smolka, Alena Šolcová
32. (14.10.1993) Kurt Gödel a současná věda
Blažena Švandová, Eduard Fuchs, Jan Novotný
33. (18.11.1993) Co víme o myšlení?
Jaroslav Souček, Milan Brichcín, Jan Bureš, František Koukolík, Jiří Záworka
34. (16.12.1993) Pokora vědy před babylónskou věží
Miroslav Kutílek, Miroslav Holub, Dušan Třeštík, Jaroslav Vlček
35. (20.1.1994) Deterministický chaos
Ladislav Krlín, Jiří Grygar, Josef Jelen, Antonín Vaněček
36. (17.2.1994) Základy procesů v přírodě na molekulární úrovni
Jaroslava Turková, Václav Pačes, Ivan Rychlík, Rudolf Zahradník
37. (17.3.1994) Energie pro třetí tisíciletí, anebo Jsou fúzní reaktory tou nejlepší alternativou?
Jiří Ullschmied, Aleš Krejčí, Pavel Šunka, Jan Tůma, František Žáček
38. (14.4.1994) Hierarchie ekologických hodnot
Jaroslav Souček, Miroslav Kutílek
39. (12.5.1994) Hoře z vědy, aneb věda jako služba
František Smutný, Pavel Holba, Vladimír Roskovec
40. (6.10.1994) Počátky života na Zemi
Vlastimil Liebl, Zinovij Masinovský, Blanka Pacltová, Václav Pačes, Vladimír Vanýsek
41. (3.11.1994) Zaměstnanost a vzdělání ve třetím tisíciletí
Jaroslav Souček, Vlastimil Pařízek, František Petrášek, Oto Roth, Milan Sojka
42. (1.12.1994) Vztahy mezi psychologickými a fyziologickými procesy z aspektu soudobé vědy
Milan Brichcín, Milan Černý, Tomáš Halík, Milan Horváth
43. (5.1.1995) Bez buněčných membrán by nebylo života
Arnošt Kotyk
44. (9.2.1995) Věda, ekonomika a kvalita života
Petr Pechan, Václav Pačes, František Petrášek, J. Škoda
45. (9.3.1995) Etické problémy nové genetiky a genové terapie
Václav Pačes, Radim Brdička, Jaroslav Drobník
46. (20.4.1995) Věda a náboženství
Jiří Grygar, Tomáš Halík, Otakar Mikeš, Jiří Musil, Stanislav Sousedík
47. (18.5.1995) Virtuální realita
Jan Fikáček, Ivan Hruška, Jiří Venzara, Jiří Záworka
48. (5.10.1995) Prediktivní síla vědy
Jiří Langer, Jiří Fiala, Rudolf Zahradník
49. (2.11.1995) Etické problémy transplantací
Marie Bobková, Jan Černý, Radkin Honzák, Milan Kment, Josef Koutecký, Marta Munzarová
50. (7.12.1995) Proces objevování a prezentace výsledků ve vědě
Ivan M. Havel, Václav Bělohradský, Roman Kotecký, Dušan Třeštík, Petr Vopěnka
51. (4.1.1996) Je ekologie věda?
Miroslav Kutílek, Martin Braniš, Jaroslav Figala, Bedřich Moldan, Jan Němeček
52. (8.2.1996) Ohrožená kultura
Josef Šmajs, Martin Braniš, Václav Mezřický
53. (14.3.1996) Transplantace tkání
Petr Pechan, Jiří Adler, Petr Kobylka, Pavel Měřička
54. (11.4.1996) Sociologie Internetu
Jiří Záworka, Václav Bělohradský, Jiří Grygar, Miroslav Holub, Petr Koubský, Vladimír Vrabec
55. (9.5.1996) Interakce vědy a ekonomiky
Josef Kotrba, Jan Hanousek, Daniel Munich
56. (10.10.1996) Princip sociogeneze jako jedna z hlavních zákonitostí vývoje života na Zemi a vzniku lidské společnosti
Vladimír J. A. Novák, Emil Hadač, Valentina Leonovičová, Vlastimil Liebl
57. (7.11.1996) Stav světa na podzim 1996: hrozby a naděje
Jaromír Sedlák, Jefim Fištejn, Jiří Pehe, Martin Palouš
58. (5.12.1996) Paradoxy a současná filosofie
Blažena Švandová, Ivan M. Havel, Jan Novotný
59. (9.1.1997) Sekty a nové náboženské směry
Prokop Remeš, Odillo Štampach, Zdeněk Vojtíšek
60. (13.2.1997) Nový věk (New Age): Klady a zápory
Boris Merhaut, Bohuslav Blažek, Jana Dudová, Vlastimil Marek, Odillo Štampach
61. (27.3.1997) Quo vadis, media?
Jiří Grygar, Jan Jirák, Ivo Mathé, Jiří Zajíc
62. (24.4.1997) Přírodní katastrofy
Václav Cílek, Petr Čejchan, Jindřich Hladil
63. (29.5.1997) Metafysika a fysika
Petr Zamarovský, Otakar Jelínek, Zdeněk Kratochvíl
64. (9.10.1997) Evropanství, středoevropanství a národní identita
Jaromír Sedlák, Otakar Funda, Antonín Měšťan, Josef Novák
65. (13.11.1997) Lékařská genetika - současné možnosti a perspektivy
Jiří Šantavý, Petr Götz, Jan Kapras, Kyra Michalová
66. (11.12.1997) Výživa, zdraví a prostředí
Jana Pařízková, Věra Dvořáková, Slávka Fraňková, Ctibor Perlín
67. (8.1.1998) Tváře semiotiky
Ivo Osolsobě, Alena Macurová, Jaroslav Souček, Jiří Záworka
68. (5.2.1998) Informační společnost
Jiří Zlatuška, Jiří Peterka, Petr Koubský
69. (5.3.1998) Quo vadis, musica?
Lukáš Hurník, Jaromír Havlík, Oldřich Korte, Miroslav Pudlák
70. (2.4.1998) Česká otázka
Jiří Ješ, Jaroslav Boček, Břetislav Daněk, Miloš Havelka
71. (14.5.1998) Pravda o veřejném mínění
Jiří Beránek, Jan Hartl, Jan Herzmann, Jan Mišovič
72. (1.10.1998) Etologie člověka: Nová vědní disciplína, nové problémy?
Slávka Fraňková, Jaroslava Ditrichová, Miloš Kršák
73. (5.11.1998) Normalita společnosti
Emil Mleziva, Vladimír Chlumský, Michal Illner, Michal Janata
74. (3.12.1998) Člověk a zvíře
Zdeněk Veselovský, Romana Anděrová, Daniel Frynta
75. (7.1.1999) Sociální ekologie
Bohuslav Blažek, Věra Dvořáková, Hana Librová,
76. (4.2.1999) Vojenství a armáda: sociologické a psychologické problémy
Jaromír Sedlák, Miroslav Purkrábek, Antonín Rašek
77. (4.3.1999) Kam kráčí umělá inteligence?
Vladimír Mařík, Július Csantó, Radim Jiroušek, Jiří Lažanský, Olga Štěpánková
78. (1.4.1999) Postavení duševně nemocných
Jan Libiger, Cyril Höschl, Miloš Vojtěchovský
79. (6.5.1999) Paradoxy jako překvapení
Jiří Grygar, Aadrian Fokker, Jan Novotný
80. (17.6.1999) Scientists and their Gods
Henry Fritz Schaefer
81. (7.10.1999) Platón nebyl mimozemšťan - současné postoje k tradicím antické kultury
Blazena Svandova, Aleš Havlíček, Josef Petrželka, Julius Tomin
82. (4.11.1999) Země, po které šlapeme: Pedologie - věda o půdách, které jsou spolu s vodami oceánu nejvýznamnější složkou životního prostředí
Miroslav Kutílek, Josef Kozák, Vojen Ložek, Jan Němeček, Libuše Smolíková
83. (2.12.1999) Zvýšení produktivity přírodních zdrojů. Lék na ekologickou krizi?
Bedrich Moldan, Petr Horáček, Petr Jehlička
84. (3.2.2000) Občanská společnost a problémy životního prostředí
Jan Keller, Vladislav Bízek, Petr Jehlička
85. (2.3.2000) Energetické využití biomasy
Vaclav Sladký, Vlasta Petříková, Antoníin Slejška
86. (6.4.2000) FORUM 2000 - retrospektiva a perspektiva
Jiri Pehe
87. (4.5.2000) Společný evropský výzkumný prostor
RNDr. Vladimír Albrecht, Ing. Karel Klusáček, RNDr. Miloš Chvojka
88. (5.10.2000) Kam s nimi? O tuhých odpadech a odpadních vodách a o transportu znečšťujících látek v půdách
Doc. Ing. Mojmír Mach, CSc., Ing. Jaroslav Kinkor, CSc., Ing. Václav Vučka, CSc., Prof. Miroslav Kutílek, DrSc.
89. (2.11.2000) Klonování - možnosti, rizika a problémy
Doc. MUDr. Petr Hach, Prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., Mgr. Jaroslav Hořejší
90. (7.12.2000) Vývoj lidského mozku, řeči a písma
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., doc. RNDr. Zbyněk Šmahel, CSc.
91. (4.1.2001) Současná věda o rostlinách a budoucí přežití lidstva - nejen o geneticky modifikovaných organismech
Prof. RNDr. Luboš Nátr, DrSc., Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc., Doc. RNDr. Z. Opatrný, CSc.
92. (1.2.2001) Potřebuje naše planeta celosvětovou vládu?
PhDr. Jaromír Sedlák, CSc., PhDr. Zbynék Fiala, PhDr. Jiři Pehe
93. (1.3.2001) Současná architektura a výstava F. L. Wright and The Living City
Prof. Ing. arch. Pavel Havlík, Praha
94. (5.4.2001) Podaří se opět porozumět pojmu vzdělanost? Vzdělanost jako podmínka existence budoucí společnosti
Prof. RNDr. Libor Pátý, Prof. PhDr. Petr Piťha, ThDr. Jiří Skoblík
95. (3.5.2001) Matematika a její aplikace nejen v přírodních vědách
Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc., Prof. Ing. Miloslav Havlíček, Doc. RNDr. Jaromír Plášek, Prof. RNDr. Jiří Bičák, Prof. RNDr. Ivan Barvík, DrSc.
96. (4.10.2001) Media manipulující a manipulovaná
Jaroslav Veis, MUDr. Ivan David, PhDr. Jan Jirák, Ladislav Smoljak
97. (1.11.2001) Občanská společnost nebo společnost občanů?
Petr Pospíchal, Marek Benda, Daniel Kvasnička
98. (6.12.2001) Čísla a číselné soustavy v minulosti
RNDr. Alena Šolcová, CSc., RNDr. Peter Zamarovský, CSc., Mgr. Jan Pařez, Karel Píška
99. (3.01.2002) Střet civilizací?
Prof. Luboš Kropáček, MUDr. Roman Joch, Břetislav Tureček, PhDr. Tomáš Klvaňa
100. (7.02.2001) Ono se řekne voda
Doc. RNDr. Jitka Eysseltová, CSc., Ing. Jaroslav Nývlt, DrSc., Prof. Miroslav Kutílek, DrSc.,
101. (7.03.2002) Východ je východ
Petr Pospíchal, Ing. Jaromír Plíšek, doc. ThDr. Ivan O. Štampach
102. (4.04.2002) Žijeme v rizikové civilizaci
PhDr. Oleg Suša, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., PhDr. Jiří Loudín, CSc., Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
103. (2.05.2002) Rostliny a stres?
Doc. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc., RNDr Jana Albrechtová, Dr.
104. (3.10.2002) Statistické myšlení
Prof. Ing. František Fabián, CSc., Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
105. (7.11.2002) Vágnost v životě člověka
PhDr. Zdeněk Eis, CSc., JUDr Josef Schorcht
106. (5.12.2002) Management jako součást duchovní kultury
Hab. doc. Ing. Max Fischel, CSc., Ing. Ivan Kratochvíl, CSc., Patrik Janda
107. (2.1.2003) Geologie a přírodní katastrofy
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., Česká geologická služba, Praha
108. (6.2.2003) Čeština na začátku milénia
doc. PhDr. Svatava Machová, CSc., PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., Petr Uhl, Zdeněk Šesták, Petr Stančík
109. (6.3.2003) Svět podle médií
Petr Pospíchal, PhDr. Rudolf Vévoda, Pavel Máša
110. (5.5.2003) Máme se obávat rostlinných hormónů?
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., RNDr. Eva Zažímalová, CSc., prof. Ing. Miroslav Kamínek, DrSc.
111. (5.6.2003) Práce nezávislých poslanců
Svatopluk Karásek, Táňa Fischerová
112. (2.10.2003) Perspektivy práva v 21.století pod vlivem globalizace, kybernetiky a informatiky
JUDr. Jiří Duben, prof. JUDr. Aleš Gerloch, RNDr. Josef Wolf, prof. h.c.
113. (6.11.2003) Současná mezinárodní zraková komunikace a vizuální gramotnost
Mgr. Tomáš Fassati, Dipl. Ing. Peter Simlinger, Ing. Alan Zaruba, M.A., Prof. PhDr. Miroslav Klivar, CSc.
114. (4.12.2003) Domestikace
Ing. Olga Kracíková, RNDr. Evžen Kůs, Ing. Alena Červená, MVDr. Norbert Záviš
115. (5.2.2004) Cesty poznávání ve fyzice
prof. RNDr. Ludmila Eckertová, CSc., prof. RNDr. Jan Fischer, DrSc., Ing. Ladislav Krlín, DrSc.
116. (4.3.2004) Specializace a diferenciace vědy a její důsledky
doc. Dr. Břetislav Fajkus, PhDr. Antonín Kostlán, prof. MUDr. František Vyskočil, DrSc., JUDr. Jiří Duben
117. (1.4.2004) Česká inteligence v posledních desetiletích (k 15. výročí Kruhu nezávislé inteligence)
PhDr. Milan Otáhal, prof. PhDr. Petr Piťha, PhDr. Petr Kratochvíl
118. (6.5.2004) Vliv informačních technologií na kulturu společnosti
Mgr. Tomáš Mrkvička, Ing. Martin Zdrůbek, Jan Vais
119. (7.10.2004) Vysoké školy v současné společnosti
Ing. Helena Šebková, CSc., RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
120. (2.11.2004) Co dala česká hudba světu a svět české hudbě
Prof. Jiří Hlaváč, Prof. PhDr. Jaroslav Smolka, Dr.Sc., Prof. Zuzana Růžičková
121. (2.12.2004) Studentstvo a jeho činorodost (dva 17. listopady v české historii)
Mgr. František Morkes, PhDr. Zdeněk Pousta, Martin Mejstřík
122. (6.1.2005) Pražské německé vysoké školy za druhé světové války (Přizpůsobit se, plovat s proudem nebo protestovat)
Doc. PhDr. Alena Míšková, PhDr. Milena Josefovičová
123. (3.2.2005) Světový rok fyziky 2005 I. (prof. Augustin Žáček)
Doc. Ing. Štefan Zajac, Prof. RNDr. Libor Pátý, PhDr. Jaroslav Hrbek
124. (3.3.2005) Evropské myšlení a geometrie
Prof. Petr Vopěnka, Dr.Sc.
125. (7.4.2005) Ekogramotnost a genové manipulace
Ing. Jaroslav Mentberger, doc. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Zdena Martínková, CSc.
126. (5.5.2005) Směřování našeho státu uprostřed EU
Jiří Ješ, Doc. PhDr. Rudolf Kučera, Ivan Štern
127. (6.10.2005) Světový rok fyziky 2005 II (Prof. Dr. Bohumil Kučera, Prof. Dr. Vitkor Trkal)
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., prof. RNDr. Miroslav Brdička, RNDr. Viktor Trkal junior
128. (3.11.2005) Ženy v adresáři dějin exaktních věd
prof. RNDr. Ivo Kraus, PhDr. Jiřina Masnerová
129. (1.12.2005) Role světců v evropské kultuře (Prof. Dr. Bohumil Kučera, Prof. Dr. Vitkor Trkal)
PhDr. Petr Kubín, PhD., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, prof. PhDr. Petr Piťha
130. (5.1.2006) Dr. Zdeněk Horský - osobnost a dílo
doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., PhDr. Alena Hadravová, CSc.
131. (2.2.2006) Český rozhlas a kultura
PhDr. Josef Havel, Mgr. Jiří Vejvoda, Kristina Žantovská
132. (2.3.2006) Karlova univerzita v dnešní době
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., Drhc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
133. (6.4.2006) Voda jako živel a podmínka života
Ing. Josef Hladný, CSc., Ing. Libor Elleder, RNDr. Jakub Langhammer, PhD.
134. (4.5.2006) Starosti s energií
Ing. Marie Dufková, Ing. František Vaněk, Ing. Zdeněk Vlček
135. (5.10.2006) Počátky vzdělávání našich dívek
Mgr. František Morkes, PhDr. Zdeněk Pousta
136. (2.11.2006) Smíme mít rádi svou vlast?
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., PhDr. Marie L. Neudorfová, PhD., Jiří Ješ
137. (7.12.2006) Český humor
PhDr. Miloš Hoznauer, Prof. PhDr. Jaroslav Smolka, DrSc., Ing. Jiří Janta, CSc.
138. (4.1.2007) Vakuum, 350 let od Torricelliova objevu
Prof. RNDr. Libor Pátý, Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc., RNDr. Pavel Hedvábný, CSc.
139. (1.2.2007) Mezinárodní ochrana české přírody
Ing. Martina Pásková, RNDr. Jan Plesnik, CSc., RNDr. Josef Rubín
140. (1.3.2007) T. G. Masaryk a vzdělávání
PhDr. Marie L. Neudorfová, prof. Jan Sokol, Mgr. František Morkes
141. (5.4.2007) Kultura a kultivovanost v období rostoucí prosperity
PhDr. Jiřina Šiklová, doc. Oldřich Vinař, M. D., DrSc., PhDr. Irena Vaňková
142. (3.5.2007) Vojtěch Slavníkovec a počátky české vzdělanosti
Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.,, Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., PhDr. Petr Kubín, PhD.
143. (4.10.2007) Japonsko a jeho kultura
Jan Sýkora, M.A., PhD., doc. Zdenka Švarcová, Dr., prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.
144. (1.11.2007) Starosti s naším základním školstvím
PhDr. Alena Šarounová, CSc., Mgr. František Morkes, Petr Kukal, doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
145. (6.12.2007) Vánoce v našem umění
prof. PhDr. Jaromír Zemina, prof. Pavel Jurkovič
146. (3.1.2007) Pokrok v lékařských vědách a proměny lékařství
prof. MUDr. Pavel Klenner, DrSc., prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., MUDr. František Koukolík, DrSc.
147. (7.2.2008) K. H. Borovský a jeho odkaz českému novinářství
PhDr. Marie L. Neudorfová, PhD., Mgr. Radko Kubičko
148 (6.3.2008) Vážíme si našich osobností?
Peter Duhan, prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
149. (7.4.2008) O vztahu veřejnosti k vážné hudbě
prof. Jiří Hlaváč, Lukáš Hurník, Jiří Ješ
150. (13.5.2008) Ohlédnutí za prací EKK
RNDr. Jiří Grygar, CSc., prof. Miroslav Kutílek, prof. Libor Pátý
151. (2.10.2008) Česká egyptplogie - Stará říše
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
152. (6.11.2008) Dějiny živočišné říše na planetě Zemi
prof. Jan Zrzavý
153. (4.12.2008) Odkaz Bernarda Bolzana
PhDr. Marek Matějka, prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
154. (8.1.2009) 400 leté výročí vynálezu dalekohledu, Co uviděl Galileo svým dalekohledem
RNDr. Petr Zamarovský, CSc., doc. Petr Hadrava, DrSc.
155. (5.2.2009) Zákulisí tance a baletu
Mgr. Jaroslav Slavický, Mgr. Jana Hošková
156. (5.3.2009) Peníze a společnost
prof. Jan Sokol, Ph.D. CSc.
157. (2.4.2009) Kepler a nová astronomie
RNDr. Petr Zamarovský, CSc., RNDr. Alena Šolcová, Vojtěch Sedláček, prof. RNDr. Michal Křížek
158. (7.5.2009) Od mýtu k filozofii
RNDr. Petr Zamarovský, CSc.
159. (1.10.2009) Proč je v noci tma?
RNDr. Petr Zamarovský, CSc.
160. (5.11.2009) Vědci a exil – proč, jak a kdy zůstávali vědci před rokem 1989 v zahraničí
PhDr Milena Josefovičová, PhDr. Jan Hálek, Mgr. Václav Hankovec
161. (3.12.2009) Nesnadná dostupnost genia Mozartova, interpretace a dezinterpretace
doc. PhDr. Tomislav Volek
162. (7.1.2010) Výbuch na Santorini – největší přírodní katastrofa v dějinách lidstva
prof. Miroslav Kutílek, pedolog, PhDr. Věra Klontza - Jaklová, PhDr. Jana Mynářová, PhD
163. (4.2.2010) Je darwinismus mrtev? Od Darwina k postneodarwinismu
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.,
164. (4.3.2010) Myšlení staré Číny, filosofie nebo náboženství?
PhDr. Jakub Maršálek
165. (1.4.2010) Achnatonova reforma
Mgr. ThDr. Jiří Janát
166. (6.5.2010) Egyptská kniha mrtvých
prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
167. (7.10.2010) Život ve vesmíru?
RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD. , doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
168. (4.11.2010) Hindutva – odvrácená tvář hinduismu
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.
169. (2.12.2010) Proč je důležitá redukce?
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
170. (4.1.2011) Třetí odboj z perspektivy dneška
Jiří Ješ, Prof. Libor Pátý, CSc.
171. (3.2.2011) Masivní černá díra v jádru Galaxie a nejnovější poznatky se sondy PLANCK
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
172. (3.3.2011) Od jednorožců po globální oteplování
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
173. (7.4.2011) Zenový buddhismus
Jiří Holba, Ph. D.
174. (5.5.2011) Nano a mikrotechnologie pro domácnost, úsporu a ukládání energie
ing. Juraj Kosek, Ph. D.
175. (6.10.2011) Teorie her a dešifrování logiky lidského chování
doc. Radim Valenčík, CSc.
176. (3.11.2011) Molekuly v mezihvězdném prostoru a zařízení ALMA
prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.
177. (1.12.2011) Přírodní a technické vědy na vysokých školách v období Třetí říše
PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.
178. (5.1.2012) Stav občanské společnosti a její dopad na korupci a prosperitu naší země „Dosáhneme renesance hodnot podnikatelské obce. Nestačí jen tiše nekrást, musíte nekrást nahlas.“
Martin Hausenblas MBA, Karel Janeček MBA, PhD.D.
179. (2.2.2012) Zajímavosti kolem zemské ionosféry a horní atmosféry
RNDr. Tereza Šindelářová
180. (1.3.2012) Obecná relativita 100 let po Einsteinově pražském pobytu
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DrSc.
181. (5.4.2012) Vznik hvězd v galaxiích
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.
182. (3.5.2012) Podivní zelení tvorové aneb ne tak docela tajný život rostlin
doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat.,
Oficiální stránka EKK 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Zpět na společnost
 Aktualizace: 25.5.2012 VS