EVROPSKÝ KULTURNÍ KLUB
oficiální domovská stránka www.astro.cz/aktivity/ekk není od roku 2010 aktualizovaná

Toto zrcadlo bylo naposledny upraveno v září 2012Zde naleznete minulé akce EKK a zde nadcházející akce EKK. Podrobnější informace a další aktuální akce jsou na domovské stránce VS společnost
Evropský kulturní klub (EKK) byl ustaven na kongresu v Praze v prosinci 1990 a jeho prezidentem byl zvolen výtvarník doc. Dr. Josef Císařovský. V té době vznikla též v různých evropských zemích řada národních větví EKK; předsedou české větve EKK se stal pedolog prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. Při české větvi byla ustavena také 6. sekce pro vědu a filosofii (od r. 1991 až do konce r. 2001 byl jejím předsedou RNDr. Jiří Grygar). Tato sekce od podzimu 1991 pořádá v Praze

Podvečery s vědou a filosofií

vždy první čtvrtek během školního roku od 17 do 19 hodin.

Podvečery se zprvu konaly v Zrcadlovém sále Pálffyho paláce v Praze na Malé Straně (1991-92), dále v Euroclubu v Opletalově ulici (1992-93) a od konce r. 1993 až dosud v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 (naproti Nové scéně Národního divadla) ve spolupráci s Radou vědeckých společností.

Témata podvečerů dohodne výbor sekce vždy na semestr dopředu a vybere pro každé téma moderátora. Moderátoři pak již samostatně sestaví panel odborníků, který během první hodiny podvečera exponuje problém. Během druhé hodiny podvečera následuje diskuse v plénu, řízená moderátorem. Některé z prvních podvečerů byly zaznamenány pracovníky Českého rozhlasu a zkráceně vysílány na stanici Vltava.

Vstup na podvečery je volný. Pozvánky stálým zájemcům posíláme přednostně elektronickou poštou. Těm, kdo přístup do sítě Internet nemají, také slimáčí poštou péčí sekretariátu Rady vědeckých společností. Adresáře vede RNDr. Věra Suchánková, Rajmonova 1196, 182 00 Praha 8, tel. 226 230 179, E-mail: suchanko@cesnet.cz. Na této adrese se mohou přihlásit i další zájemci kdykoliv.

Náměty témat (a moderátorů) pro další podvečery můžete zasílat kdykoliv na adresy:
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8 - Libeň, tel. 266 052 660, E-mail: grygar@fzu.cz
prof. Miroslav Kutílek, DrSc., Nad Paťankou 34, 160 00 Praha 6, tel. 233 336 338, E-mail: miroslav.kutilek@volny.cz
prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., Fr. Kocourka 27, 150 00 Praha 5, tel. 251 555 851
RNDr. Petr Zamarovský, CSc. zamarovs@feld.cvut.cz

Na 99. podvečeru 3.1.2002 převzal vedení EKK prof. Miroslav Kutílek, DrSc.
Na 115. podvečeru 5.2.2004 převzal vedení EKK prof. RNDr. Libor Pátý, CSc.
Na 150. podvečeru 13.5.2008 převzal vedení EKK RNDr. Petr Zamarovský , CSc.


Zde naleznete minulé akce EKK a zde nadcházející akce EKK.

Aktualizace: 2. 6. 2008 VS