KITTV

Katedra informačních technologií a technické výchovy je vědeckopedagogické pracoviště orientované primárně do oblasti informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, resp. digitální technologie v profesi učitele, ve vyučování a učení a do oblasti informačně technologické výchovy, resp. didaktiky informatiky a informačně technologické výchovy.

Aktuality