Richard Matthew Stallman

Přednáška od RMS na naší fakultě pořádaná studentským spolkem microlab.

Autorem fotografí je Ondřej Pastyřík.