microlab

Spolek našich studentů, kteří se pravidelně schází a pracují na technických projektech.