Informace pro studenty

Katedra informačních technologií a technické výchovy se ve své pedagogické činnosti orientuje do několika oblastí a forem vzdělávání. Hlavním pedagogickým zaměřením katedry je příprava studentů bakalářských a magisterských studijních oborů Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, resp. Informační a komunikační technologie v prezenční i kombinované formě. Vedle základního pedagogického působení se jedná o pedagogické působení v rámci společného základu studia na fakultě a působení v rámci celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku.