Důsledky podvodného jednání

Upozornění pro studující na katedře ITTV Pedagogické fakulty UK v Praze na důsledky nedodržování a nerespektování právních a etických norem při plnění studijních povinností

V Praze dne 1. 10. 2007

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.\ vedoucí katedry ITTV