Studenti se specifickými potřebami

Kontaktní osobou pro studenty se specifickými potřebami na katedře ITTV je PaedDr. Eva Battistová.