Zadávání bakalářských a diplomových prací

Opatření děkana a náležitosti závěrečných prací

Opatření děkana č. 2/2022 Podrobnosti pro vypisování závěrečných prací ve sdruženém studiu pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 38/2020 o podrobnostech závěrečné práce

Vypsaná témata závěrečných prací

Formuláře pro zadání závěrečné práce