Bakalářské studium

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Jednooborové studium

Plný plán IT studia doplněný o pedagogicko-psychologický základ a povinně volitelné předměty společného základu lze studovat v prezenční i kombinované formě

Sdružené (dvouoborové) studium

Sdružené studium IT je možno studovat pouze v prezenční formě v kombinaci s:

Studijní plán lze u všech kombinací zvolit ve formě maior (IT je hlavní studijní plán) nebo minor (IT je přidružený studijní plán). Ve sdruženém studiu k plánu maior přináleží učitelská propedeutika (pedagogicko-psychologická příprava, oborová didaktika, společný základ). V programu maior také studenti zpracovávají bakalářskou práci.