Ukázka přijímacího testu

Test sestává z 10 testových otázek po dvou bodech a 4 úloh po pěti bodech. Po odeslání se zvýrazní správně a chybně zodpovězené otázky a vypíše procentuální úspěšnost řešení.