Přijímací řízení pro rok 2022/2023

Informace o nabízených programech

Na webu katedry naleznete souhrnné informace pro uchazeče o studium, informace o možnostech bakalářského i navazujícího magisterského studia.

Termíny, podmínky a studijní plány

Aktuální termíny a podmínky přijímacího řízení, podrobné plány jednotlivých oborů a odpovědi na nejčastější otázky pak na webu fakulty a ve studijním informačním sytému: