DALŠÍ DOMÁCÍ PROJEKTY

2001 - 2003 Projekt eDIHO  

Název úkolu: Education via Internet for Long Term Hospitalised Children
Odpovědný  řešitel: RNDr. Miroslava Černochová, CSc., UK v Praze, PedF
   

1997 - 1998 Grant International Higher Education Support Program  

Název úkolu: VIK
Odpovědný  řešitel: RNDr. Stanislav Zelenda,  KDF MFF UK Praha