Grantová agentura ČR

2012 - 2013   Grant GA ČR - P407/12/1541

Název úkolu: Informačně technologické kompetence dětí a jejich rozvoj na základních školách
Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Řešitelé: PhDr. Josef Procházka, Ph.D., PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.

2003 06 Grant GA ČR - 403/03/D003 zč.: 201064  

Název úkolu: Analýza informační gramotnosti VŠ studentů a metodika evaluace jejich výstupní úrovně
Odpovědný řešitel: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Garant: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.