REZORTNÍ VÝZKUM MŠMT ČR


2000 Rezortní výzkum MŠMT ČR TELMAE   Název úkolu: Telematics Applications in Education
Odpovědný řešitel: Doc.RNDr.Zdena Lustigová,CSc., UK v Praze, MFF
   
1998 Rezortní výzkum MŠMT ČR - RS 98014-98   Název úkolu: Aktuální stav a možnosti transformace péče ve školských zařízeních pro náhradní výchovu.
Odpovědný řešitel: PaedDr. Jan Toman, DÚM Praha 4
   1996 Grant Ex Tra MŠMT ČR - P-391/67   Název úkolu: Edukačně rekvalifikační program pro mládež umístěnou ve speciálních zařízeních
Odpovědný řešitel: PaedDr. Jan Toman, DÚM Praha 4
   
1995 Grant Ex Tra MŠMT ČR - C070   Název úkolu: Sobotní škola zavádění informačních technologií do výuky 
Odpovědný řešitel: PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
   1995 Grant Ex Tra MŠMT ČR - P-532/71   Název úkolu: Centrální evidence svěřenců sítě speciálně výchovných zařítení
Odpovědný  řešitel: PaedDr. Jan Toman, DÚM Praha 4