GRANTOVÉ AGENTURY - přehled


GA ČR - Grantová agentura ČR: http://www.gacr.cz

GA UK - Grantová agentura UK: http://www.cuni.cz/cuni/ruk/gauk/,
http://www.cuni.cz/UK-33.html

Grantová agentura AV ČR pro http://www.gaav.cz/ podávání doplňkových publikačních
grantů:

FRVŠ - Fond rozvoje vysokých http://www.radavs.cz/dalsi.php?c=20 škol:

NVF - Národní vzdělávací fond: http://www.nvf.cz/

RIV Registr informací o http://www.vlada.cz/rvv/riv/index.html,
výsledcích výzkumných organizací: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=956

Výzkum a vývoj v ČR Rady vlády http://www.vyzkum.cz ČR:

Agentura vzdělávacích programů http://www.csvs.cz/struktura/avpeu/avpeu.html (TEMPUS, Socrates):

CORDIS Community Research and http://www.cordis.lu/,
Development Information Service: http://www.cordis.lu/en/home.html

Dům zahraničních služeb http://www.dzs.cz Akademická informační agentura:

EUROPA Education and Training: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/programme_en.html

Future European Union research http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm policy:

INCO Copernicus: http://www.femirc.cas.cz/

Leonardo da Vinci: http://www.nvf.cz/leonardo/

5. rámcový program: http://europa.eu.int/comm/research/fp5.html

6. rámcový program: http://www.6rp.cz/

7. rámcový program: http://www.cordis.lu/fp7/

Technologické centrum AV ČR: http://www.tc.cz/hlavni_stranka/

TEMPUS: http://www.csvs.cz/struktura/avpeu/tempus/,
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_en.html

SOCRATES: http://web.socrates.cz/