5. rámcový program EU


2001 - 2004 Projekt 5th framework School+ IST-2000-25162   Název úkolu: More than a platform to build the school of tomorrow
Hlavní řešitel: Juana Sancho, Universitat de Barcelona, Španělsko
Odpovědný řešitel za ČR: RNDr. Miroslava Černochová, CSc.


Ve vědecko-výzkumném projektu EU School+: More than a platform to build the school of tomorrow spolupracovaly týmy univerzitních pracovníků a učitelů středních škol z pěti zemí (Španělsko, Izrael, Řecko, Finsko a Česká republika) s řeckou soukromou firmou na vývoj SW aplikací. Každá země s výjimkou Řecka byla v projektu zastoupena univerzitou a její partnerskou pilotní školou. Za ČR se projektu zúčastnila Univerzita Karlova v Praze a Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci.

Cílem projektu bylo nejprve zmapovat potřeby a představy škol (učitelů, studentů a rodičů) o možnostech a způsobech využití ICT ve výuce a v řízení škol a na základě teoretických studií a praktických zkušeností navrhnout, vyvinout, ověřit a vyhodnotit virtuální edukační prostředí Microcosmos integrující progresivní prostředky na založené na ICT, které by přispěly k proměně školního vzdělávání v informační společnosti. Úkoly projektu byly rozpracovány do 10 dílčích etap (workpackage). Výsledky projektu byly publikovány v dílčích zprávách, na Internetu a na mezinárodních konferencích (ATEE 2004, aj.).

Prostředí Microcosmos bylo testováno nejprve na 5 pilotních školách, později na 20 školách. Tématem pro 1. pilotní ověření bylo učivo o vodě, v 2. pilotním ověření byly aktivity žáků zaměřeny na téma "What does it mean to be a teenager in Europe and other countries?". V ČR se 2.ověření projektu School+ zúčastnily kromě Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci ještě ZŠ Korunovační v Praze, ZŠ Vrchlického v Liberci a ZŠ Hodkovice.

Výsledky projektu byly průběžně sledovány, kontrolovány a obhajovány před komisí EU v Bruselu, Barceloně a Luxemburgu.

Odkaz: https://schoolsplus.org/