6. rámcový program EU


2005 - 2008 FP6-2002-IST-28025   Název úkolu: CALIBRATE (Calibrating eLearning in Europe)
Partner za ČR: DZS MŠMT
Řešitelé: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., Mgr. Daniel Tocháček


2004 FP6- SCHOOL-FORESIGHT SAS6-CT-2003-508865
  Název úkolu: School Foresight
Hlavní řešitel: Q-Plan S.A., Atény, Řecko
Řešitelský tým z KITTV: RNDr. Miroslava Černochová, CSc., Ing. Irena Fialová, Mgr. David Mudrák a studenti PedF UK (Martin Vocílka, Filip Dvořák, Karel Bukovský, Filip Rendl)


EU investovala nemalé finanční částky na ICT projekty s cílem integrovat do škol inovativní přístupy do výuky a učení. Cílem projektu EU Schoolforesight s partnery z Bulharska, Estonska, Řecka, Rumunska, ČR a Švédska bylo analyzovat tyto projekty a vybrat několik nejlepších. Tyto vybrané špičkové projekty pak přiblížit široké veřejnosti (studentům, učitelům, rodičům) v jednotlivých zemích v průběhu týdenní výstavy "Týdne vědy" na podzim 2004 tak, aby se s nimi seznámilo aspoň 10 000 studentů v pěti zemích. Hlavním tématem byla otázka a vize školy budoucnosti. Kromě vybraných projektů EU každý partner ve své zemi zařadil na výstavu další domácí projekt.

Na přípravě a organizaci "Týdne vědy" v Liberci se podílela i PedF UK. Studenti učitelství oboru informační a technická výchova pracovali jako průvodci výstavou, předváděli ukázky vybraných projektů a umožnili návštěvníkům vyzkoušet si technologie použité ve vybraných projektech. Z domácích projektů byl vybrán projekt vzdálené laboratoře RNDr. Františka Lustiga, CSc. z MFF UK v Praze integrující videokonferenční zařízení pro dálkové ovládání robota postaveného ze stavebnice LEGO.