Mezinárodní projekty COMENIUS, SOCRATES a GRUNDTVIG

2009 - 2012 Projekt eQnet

LLP Comenius, 502857-LLP-1-2009-1-BECOMENIUS-CNW
Název projektu: eQnet - Quality Network for a European Learning Resource Exchange
Odpovědný řešitel: Mezinárodní - European Schoolnet (EUN), národní - DZS MŠMT
Odpovědný řešitel za KITTV: Mgr. Daniel Tocháček

2008 - 2010 Projekt 2AgePro

LLP Grundtvig, 141997-LLP-1-2008-1-FI-Grundtvig-GMP
Název projektu: 2AgePro - Generational Change in the Teaching Profession
Odpovědný řešitel: University of Oulu, Finsko
Odpovědný řešitel za KITTV: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. a Mgr. Miloš Prokýšek

2008 - 2011 Projekt Images and Identity : Improving Citizenship Education through Digital Art

LLP Erasmus, Comenius, 142345-LLP-1-2008-1-UK-COMENIUS-CMP
Název projektu: Obrazy a Identita – Prostřednictvím digitálního umění k výchově občanů
Odpovědný řešitel: Roehampton University, Londýn, Velká Británie
Odpovědný řešitel za KITTV: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. a Mgr. Viktor Fuglík

2006 - 2008 Projekt Comenius 2.1

Název projektu: G@ME Gender awareness in Media Education (Genderaspekte in der Medienbildung)
Odpovědný řešitel: Amt für Lehrerbildung Frankfurt, Německo
Odpovědný řešitel za ČR : Ing. Irena Fialová, CSc., UK v Praze, PaedDr. Jiří Pavlíček, Ostravská univerzita PedF KIKT

2006 - 2008 Projekt Comenius 2.1 TERECoP 128959-CP-1-2006-1-GR-COMENIUS-C21

Název úkolu: Teacher Education on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical Methods
Hlavní řešitel: Dimitris Alimisis, School of Pedagogical and Technological Education, Patra (Řecko)
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

2002 - 2004 Projekt Comenuis Network ECOLE Comenius, Action 3 ECOLE 56063-CP-1-98-1-NO-COMENIUS-C31

Název úkolu: European Collaborative Learning
Hlavní řešitel: Henk Sligte, SCO-Kohnstamm Institute for Educational Research University of Amsterdam, Holandsko
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

2001 - 2003 Projekt SOCRATES Comenius, Comenius, Action 2 PROMISE 95041-CP-1-2001-1-DK-COMENIUS-C21

Název úkolu: The project method in school projects through E-learning
Hlavní řešitel: Kirsten Anttila, University College Copenhagen & North Zealand, Dánsko
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Bořivoj Brdička

1999 - 2002 SOCRATES Curriculum Development

Název úkolu: Project Master of Multimedia Education and Consulting - TripleM
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Irena Fialová, CSc.

1999 - 2001 Projekt SOCRATES Comenius, Action 3.1 TRANSPRO 56063-CP-1-98-1-No-Comenius-C31

Název úkolu: Transnational educational projects using the project method and ICT in inservice-training for teachers
Odpovědný řešitel za ČR: Ing. Bořivoj Brdička

1999 - 2001 SOCRATES - Erasmus

Název úkolu: Modul pro jednotný kreditní systém ECTS
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

2002 - 2003 Projekt SOCRATES LINGUA2 100154-CP-1-2002-1-DE-Lingua-L2

Název úkolu: Europäische Kinderplattform im Internet
Odpovědný řešitel za ČR: PhDr. Jan Danek, UK v Praze, PedF