Projekt GRUNDTVIG 141997-LLP-1-FI-GRUNDTVIG-GMP 2AgePro

Generational Change in the Teaching Profession (Generační výměna v profesi učitelů)

12/2008–11/2010

Ve snaze vypořádat se s přicházejícími výzvami, byl Evropskou komisí v rámci Programu celoživotního vzdělávání realizován Grundtvig projekt 2AgePro (LLP Grundtvig 141997-LLP-1-FI-GRUNDTVIG-GMP 2AgePro - Generational Change in the Teaching Profession) (Generační výměna v profesi učitelů) za účelem vytvoření modelu podporujícího začínající učitele během prvních let jejich kariéry a zároveň motivující zkušené učitele k další práci ve škole.
Cílem projektu 2AgePro bylo a je nabídnout moderní formu dalšího vzdělávání vytvořením modelu přímé spolupráce mezi začínajícími a zkušenými učiteli na základních a středních školách. Díky využití a rozšíření metod coachingu a mentoringu poskytuje vytvořený model pedagogickou, sociální a technickou podporu nejen učitelům, ale i dalším účastníkům projektu.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit celoevropsky aplikovatelný model výměny zkušeností mezi začínajícími a zkušenými učiteli.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé základních a středních škol v rámci EU. Specificky pak začínající učitelé do 5 let praxe a zkušení učitelé s 15 a více lety praxe.

Výstupy projektu:

publikace – ČERNOCHOVÁ, M., PROKÝŠEK, M. 2AgePro: Models of Professional Knowledge Transfer Between Two Generations of Teachers – Junior and Senior Teachers, sborník ATEE 2010 Winter Conference

účast na konferencích např.:

Řešitelé projektu:

Koordinátorem projektu je Educational development excelence, University of Oulu, Finsko