Projekt LLP - Comenius Multilateral Network 502857-LLP-1-2009-1-BECOMENIUS-CNW eQnet

Quality Network for a European Learning Resource Exchange (Evropská síť pro podporu výměny kvalitních digitálních učebních materiálů)

10/2009–12/2012

Mezinárodní projekt eQnet je zaměřen na podporu využívání digitálních učebních materiálů (DUM) ve výuce a na výzkum přenositelnosti těchto materiálů napříč jednotlivými zeměmi a kulturami. Přenositelnost digitálních učebních materiálů odborně označována v rámci projektu i následného praktického využívání mimo projekt slovním spojením "travel well" je významnou charakteristickou vlastností elektronických výukových zdrojů zaručující jejich plnohodnotné využití nezávisle na omezujících faktorech, jakými jsou např. jazyková oblast, kulturní kontext, uzavřená licence, platformní či technologická příslušnost atd.. Přenositelné materiály mají univerzální použitelnost, jsou názorné a nejsou vázány na konkrétní geografickou oblast.

Řešitelé projektu velmi úzce spolupracují s iniciativou evropského vzdělávacího sdružení European Schoolnet (EUN) označovanou jako Learning Resource Exchange (LRE), jejímž praktickým výstupem je webový portál umístěný na adrese http://lreforschools.eun.org určený pro bezplatné vyhledávání a sdílení digitálních učebních materiálů.

Cíl projektu:

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou uživatelé služby LRE, především učitelé působící na evropských vzdělávacích institucích všech druhů a stupňů (primárně je projekt zacílen na učitele MŠ, ZŠ a SŠ). Stejně tak projekt oslovuje i koncové uživatele elektronických vzdělávacích objektů, tedy studenty a žáky různých typů škol. V neposlední řadě je v rámci projektu komunikováno i s tvůrci a poskytovateli elektronického vzdělávacího obsahu.

Výstupy projektu:

Řešitelky a řešitelé projektu:

Koordinátorem projektu je mezinárodní organizace European Schoolnet (EUN), Brusel, Belgie - http://www.eun.org