Projekt COMENIUS 142345-LLP-1-2008-1-UK-COMENIUS-CMP Images and Identity

Improving Citizenship Education through Digital Art (Obrazy a Identita: Prostřednictvím digitálního umění k výchově občanů)

10/2008–9/2011

Projekt Obrazy a Identita (LLP COMENIUS 142345-LLP-1-2008-1-UK-COMENIUS-CMP Images and Identity) je interdisciplinárně založen v oblastech kulturního vzdělávání, občanské výchovy, ICT a v oblasti vizuální, resp. mediální gramotnosti. Za cíl si klade navrhnout nový interaktivní produkt, využívající možností a nástrojů vizuální komunikace s inspirací v kritických přístupech současného umění k fenoménu vizuality a vizuální kultuře, na pozadí tzv. vizuální gramotnosti a VCAE (visual culture art education). Projekt bude zakončen semináři, integrovanými do stávajících programů učitelství, zprávami pro UNESCO a INSEA a zprávami pro EU.

Cíl projektu:

Projekt vycházející ze vzdělávacích disciplín umění a výchova k občanství má za cíl prozkoumávat způsoby vyjádření a komunikace žáků za použití digitálních technologií.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou učitelé a studenti výtvarné výchovy (kulturního vzdělávání), informačních a komunikačních technologií, občanské výchovy a dalších předmětů humanitního základu na základních a středních školách.

Řešitelé projektu:

Koordinátorem projektu je Roehampton University, Londýn, Velká Británie