Další mezinárodní projekty


2008 - 2009 Mezinárodní Projekt STEPS
Název projektu: STEPS - Study of the impact of Technology on Primary Schools
Číslo projektu: EACEA-2007- 4013 (EACEA/2007/04)
Typ projektu: EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - European Commission Directorate General Education and Culture) project
Cíl projektu: Výzkum a srovnání dopadu využívání ICT na evropských základních školách
Garance projektu: Mezinárodní - European Schoolnet(EUN) a Empirica GmbH, národní - DZS MŠMT
Národní koordinátor za ČR: Mgr. Daniel Tocháček, KITTV PedF UK
Odkazy: http://steps.eun.org, http://steps-project.wikispaces.com/


1995 - 1996 Projekt PHARE RES
Název úkolu: Počítač ve výuce základní školy Odpovědný řešitel: RNDr. Karel Vosátka, CSc., FEL ČVUT Praha    1994 - 1995 Mezivládní projekt ESHAL
Název úkolu: Public Administration. Odpovědný řešitel: Dr. Jana Švecová, CSc., ÚRVŠ UK Praha