Projekt LLP Multilateral - 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3-KA3MP DIYLab

Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster Student agency and collaborative learning

1/2014–12/2016

DiYLab

Hlavním smyslem projektu DIYLab je propagovat celoživotní vzdělání a učení tím, že rozšíří digitální kompetence a kreativitu studentů zavedením filosofie DIY do praxe. Rovněž projekt podporuje zapojení studentů na primární, sekundární a terciální úrovni vzdělávání, kdy žáci a studenti v kooperaci ve skupinách navrhují společný, smysluplný a autentický výstup, který lze po ukončení projektu udržet a rozšiřovat.

Řešitelé projektu velmi úzce spolupracují s University of Barcelona, University of Oulu, Extension School and Teacher Training School, Escola Virolai a ZŠ Korunovační v Praze.

Cílová skupina:

Projekt se pilotně orientuje na spolupráci základních, středních a vysokých škol ve 3 zemích: Česká republika, Španělsko a Finsko, kde se Filozifie DIY rozvíjí prostřednictvím implementace aktivit do vzdělávacích programů.

Výstupy projektu:

Řešitelky a řešitelé projektu:

Koordinátorem projektu je University of Barcelona, Španělsko