Mezinárodní projekty ERASMUS

2022 - 2025 Projekt FERTILE

Erasmus KA2, 2021-1-EL01-KA220-HED-000023361

Název projektu: Artful Educational Robotics to promote Computational Thinking in a Blended Learning context (FERTILE)
Koordinátor: University of West Attica, Řecko
Partneři: Universidad Rey Juan Carlos (ES), Universidad de Valladolid (ES), Univerzita Komenského v Bratislave (SK)
Kontakt za KITTV, PedF UK: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Webové stránky projektu: https://fertile-project.eu/

2014 - 2016 Projekt DIYLab

LLP Multilateral, 543177-LLP-1-2013-1-ES-KA3-KA3MP

Název projektu: DIYLab - Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster Student agency and collaborative learning
Odpovědný řešitel: University of Barcelona, Španělsko
Odpovědný řešitel za KITTV : doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. a PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.