Mezinárodní projekty TEMPUS


1998 - 2001 Projekt TEMPUS AQUA S_JEP 12045-97   Název úkolu: Aplication-Oriented Retraining and Quality Assessment
Odpovědný řešitel za UK a kontraktor projektu: PhDr. Stanislav Siňor, CSc.
   
1998 - 2000 Projekt TEMPUS JEP 12327-97   Název úkolu: Implementation of Telematics in Education
Odpovědný řešitel za UK: RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
   
1998 - 1999 Projekt TEMPUS Joint European Project MUDILT   Název úkolu: Multimedia and Distance Learning for Teachers
Odpovědný řešitel: Doc.RNDr. Mikulecká,CSc. VŠP Hradec Králové
   
1994 - 1995 Projekt TEMPUS JEP 3460   Název úkolu: Information Technology in Teachers Education
Odpovědný řešitel za UK: PhDr. Stanislav Siňor, CSc.
   
1992 - 1995 Projekt TEMPUS JEP 2063   Název úkolu: Development of University Level Training for Secondary School Teachers in the Use of Information Technology
Odpovědný řešitel za UK: RNDr. Miroslava Černochová, CSc.