Problematika projektů a grantů řešených na katedře

Vědeckovýzkumné projekty a granty řešené na katedře se dotýkají problematiky: