Rozvojové a transformační projekty MŠMT

2014 - 2020

Strategie rozvoje digitálního vzdělávání do roku 2020

Digigram logo

2010

Rozvojový program MŠMT ČR 2010 - Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií

2009

Rozvojový program MŠMT ČR 2009 - Program 1 Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií

2008

Rozvojový program MŠMT ČR 2008 - Program 4 c) Program na podporu rovných příležitostí pro vstup na vysokou školu a studium na ní včetně rozvoje poradenských služeb
Název projektu: Informačně poradenské služby pro studenty UK PedF
Řešitelé: doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

Rozvojový program MŠMT ČR 2008 - Program 2 b) Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů
Název projektu: Rozvoj studia doktorandů doktorských studijních programů
Řešitelé: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., doc. Ing. František Mošna, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2008 - Program 3 a) Rozvoj přístrojového vybavení
Název projektu: Rozvoj přístrojového vybavení odborných učeben Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty pro podporu výuky
Řešitelé: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2008 - Program 3 b) Rozvoj informačních a komunikačních technologií (vč. multilicencí SW produktů)
Název projektu: Inovace programového prostředí a modernizace technického vybavení počítačových učeben UK v Praze, Pedagogické fakulty.
Řešitelé: Ing. Irena Fialová, CSc., doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

2007

Rozvojový program MŠMT ČR 2007 - Program 8 b) Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Název projektu: Inovace programového prostředí a modernizace technického vybavení počítačových učeben UK v Praze, Pedagogické fakulty.
Řešitelé: Ing. Irena Fialová, CSc., doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2007 - Program 8 b) Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Název projektu: Inovace programového prostředí a vzdělávání pracovníků pro podporu tvůrčích aktivit v oblasti ICT na UK v Praze, Pedagogické fakultě.
Řešitel: doc. Ing. František Mošna, CSc., Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
 
Rozvojový program MŠMT ČR 2007 - Program 8 b) Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Název projektu: Rozvoj funkčních parametrů specializovaných učeben Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty pro podporu výuky.
Řešitelé: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
 
Rozvojový program MŠMT ČR 2007 - Program 10 c)
Název projektu: Informačně poradenské služby pro studenty UK PedF
Řešitelé: doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

2006

Investiční záměr - podprogram 233 313 Přístrojové a technické vybavení - parametr 5011
Název projektu: Modernizace kompletu audiovizuálního přístrojového a technického vybavení velké auly Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty
Řešitel: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2006 - Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Rozvoj koncových segmentů ICT systému Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty.
Řešitel: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc., Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.

Rozvojový program MŠMT ČR 2006 - Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Inovace programového prostředí a modernizace technického vybavení počítačových učeben UK, Pedagogické fakulty.
Řešitelé: Ing. Irena Fialová, CSc., doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2006 - Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Inovace programového prostředí a vzdělávání pracovníků pro podporu tvůrčích aktivit v oblasti ICT na UK v Praze, Pedagogické fakultě“.
Řešitel: doc. Ing. František Mošna, CSc., Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2006 - Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Rozvoj funkčních parametrů poslucháren a specializovaných učeben Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty pro podporu výuky.
Řešitelé: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2006 - Programu 2 na přípravu a rozvoj studijních programů pro učitele
Název projektu: Podpora rozvoje aktivit doktorského studia na UK, PedF.
Řešitelé: doc. Ing. František Mošna, CSc., Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2006 - Programu 2 na přípravu a rozvoj studijních programů pro učitele
Název projektu: Rozvoj edukačního prostředí a informačního zázemí pro posílení didaktické a praktické stránky nově akreditovaných studijních programů na UK v Praze, Pedagogické fakultě.
Řešitel: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

2005

Transformační program MŠMT ČR 2005 Podprogram a) rozvoj nové struktury a modulární skladba studijních programů
Název projektu: Podpora výuky prezenčního studia a modulů celoživotního vzdělávání na UK PedF moderními informačními a komunikačními technologiemi
Řešitelé: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc., Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. aj.

Rozvojový program MŠMT ČR 2005 Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Inovace programového prostředí a modernizace technického vybavení počítačových učeben UK, Pedagogické fakulty.
Řešitelé: Ing. Irena Fialová, CSc., PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2005 - Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Rozvoj funkčních parametrů edukačního prostředí specializovaných učeben Univerzity Karlovy - Pedagogické fakulty pro podporu výuky.
Řešitelé: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

2004

Rozvojový program MŠMT ČR 2004 Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Inovace programového prostředí a modernizace technického vybavení počítačových učeben UK, Pedagogické fakulty.
Řešitelé: Ing. Irena Fialová, CSc., PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2004 Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Rozvoj funkčních parametrů edukačního prostředí specializovaných učeben Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty pro podporu výuky.
Řešitelé: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2004 Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Inovace programového a prostředí a vzdělávání učitelů pro podporu tvůrčích aktivit v oblasti ICT na UK, PedF.
Řešitelé: doc. Ing. Petr Byčkovský, CSc., PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Rozvojový program MŠMT ČR 2004 Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Inovace technologické infrastruktury počítačové sítě podporující komplex počítačových učeben UK, PedF“.
Řešitelé: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D., Ing. Radek Holý, PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

2002

Rozvojový program MŠMT ČR 2002 Program 1 na podporu rozvoje struktury
Název projektu: Rozvoj funkčních parametrů edukačního prostředí specializovaných učeben Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty pro podporu výuky.
Řešitelé: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.