Univerzita třetího věku (U3V)

Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních III.

Jednosemestrální praktický program je koncipován tak, že se účastníci prakticky seznamují s principy fungování a využívání online kancelářských služeb a osobní agendy služeb seniora. V rozsahu 32 hodin (4x45), které se konají ve spec. IT učebně, se senioři naučí využívat chytrého telefonu (smartphone se systémem ANDROID) i skrze webové rozhraní. Lekce jsou vedeny jednoduše a názorně k základním funkcím a technologiím, účastníci se naučí využívat hlavní (Google) účet, který jim umožní plný přístup ke svým datům, jak ze smartphone zařízení, tak prostřednictvím webového prohlížeče. V dalších lekcích se prakticky seznamují s hlavními online službami (vyhledávání, osobní agenda, mediální služby - zálohování fotografií, videí, hudby, mapové podklady a navigace v mapových podkladech, síťové služby - nákupy, informační servisy, zabezpečení). Očekávaným absolventem je pak poučený a vědomý uživatel online služeb i smartphone zařízení se strukturovanou a jednoduše využívanou osobní agendou, schopný komunikovat a sdílet adekvátní informace prostřednictvím moderních komunikačních a sociálních sítí.

Obsah programu:

Online agenda pro seniory a její využívání na mobilních zařízeních

Katedra nabízí jednosemestrální praktický kurz U3V. Program je koncipován tak, že se účastníci prakticky seznamují s principy fungování a využívání online kancelářských služeb a osobní agendy služeb seniora. V rozsahu 32 hodin (4x45), které se konají ve spec. IT učebně, se senioři naučí využívat chytrého telefonu (smartphone se systémem ANDROID) i skrze webové rozhraní. Lekce jsou vedeny jednoduše a názorně k základním funkcím a technologiím, účastníci se naučí využívat hlavní (Google) účet, který jim umožní plný přístup ke svým datům, jak ze smartphone zařízení, tak prostřednictvím webového prohlížeče. V dalších lekcích se prakticky seznamují s hlavními online službami (vyhledávání, osobní agenda, mediální služby - zálohování fotografií, videí, hudby, mapové podklady a navigace v mapových podkladech, síťové služby - nákupy, informační servisy, zabezpečení). Očekávaným absolventem je pak poučený a vědomý uživatel online služeb i smartphone zařízení se strukturovanou a jednoduše využívanou osobní agendou, schopný komunikovat a sdílet adekvátní informace prostřednictvím moderních komunikačních a sociálních sítí. Program je zakončen závěrečnou praktickou prací. Obsah programu:

  1. Práce s Google účtem - provázání smartphone a online kanceláře
  2. Prostředí online služeb - webový prohlížeč a mobilní aplikace
  3. Osobní agenda - kontakty, pošta, poznámky
  4. Kalendářové položky a jejich sdílení
  5. Google Disk a cloudové úložiště přístupné odkudkoli
  6. Pracujeme s daty a dokumenty - texty, tabulky, prezentace, média
  7. Fotoaparát a zálohování fotek, tvorba sdílených alb, sociální sítě
  8. Mapové a navigační služby - vím kde jsem, záznam tras a mapových bodů

Přednášející: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.

Předpokládaný počet účastníků: 20

Podmínky přijímání zájemců: Věk nad 60 let, SŠ vzdělání, zaslání přihlášky a platba ve stanovených termínech

Přednášející: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.